Thông tin liên hệ

- Trụ sở chính: Số 10 Tân Trào, Tòa nhà Vinamilk, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM, VN
- Hotline: 84 28 5414 8222 (Ext: 4200)
- Email: aiccustomerservice@aic-corp.com.vn

AIC professionally providing a variety of industrial applications of desiccant solutions and oxygen absorber for protecting the product.

- Desiccant
- Oxygen Absorber

width=430